Design dla Przedsiębiorców

Design dla Przedsiębiorców

Dostępność Plus

Stwórz produkt lub usługę dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Dostępność Plus

Stwórz produkt lub usługę dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Skorzystaj z programu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus działanie 2.3.5 POIR

Z programu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus PARP (działanie 2.3.5 POIR) możesz otrzymać dotację na opracowanie i wdrożenie nowego lub ulepszenie istniejącego produktu lub usługi przy wsparciu doświadczonych projektantów. Profesjonalna pomoc projektanta jest również konieczna do ubieganie się o dotację.

Nowy produkt lub usługa muszą odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, wynikających z braku pełnej sprawności (fizycznej lub poznawczej) m.in:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osób starszych i osłabionych chorobami kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi,
 • osób niewidomych i słabo widzących,
 • osób głuchych i słabo słyszących, 
 • osób głuchoniewidomych,
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem,
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi lub intelektualnymi.

Wartość wsparcia  projektu: 60 tys. – 1,125 mln złotych. W ramach tej puli usługi doradcze w zakresie projektowania produktów i usług mogą być dofinansowane aż w 85%.


Terminy naboru: 

dla rundy I  – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Czy Dostępność Plus jest dla mnie?

Tak, jeśli Twoja firma:

jest mikro, małą lub średnią firmą (do 250 zatrudnionych)

ma siedzibę w Polsce, poza wschodnimi województwami (lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim)

Rezultatem działań projektu musi być produkt, który jest rzeczą. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym przeznaczonym na sprzedaż produktem. Oprogramowanie może być jednak częścią produktu.

Pomożemy Twojej firmie skorzystać z programu

 

1. Diagnoza

Przeprowadzenie wstępnego audytu dla zweryfikowania potencjału Twojej firmy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania Twojego produktu/usługi.

2. Przygotowanie wniosku

Razem z naszymi partnerami przeprowadzimy cię przez proces przygotowania wniosku oraz złożenia aplikacji.

3. Analiza i Synteza

Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania projektu Twojego produktu/usługi, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

4. Stworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie

Opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi.

5. Doradztwo w zakresie wdrożenia

Opcjonalne wsparcie wdrożenia Twojego produktu/usługi.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz prezentację lub napisz do nas.

office(at)kwiecinski-ba.com

  Porozmawiajmy o Twoim pomyśle